Meetme eesmärk: Piirkonnas on jätkusuutlikud kohalikku ressurssi kasutavad ja tasuvaid töökohti pakkuvad mikroettevõtted ning kättesaadavad elukondlikud teenused.

Tegevus 1.2 Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse

Taotlusvoor on avatud 20. veebruarist kuni 10. märtsini 2023 kella 16.00.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad Hindamiskrteeriumid  Esitatavad dokumendid

Toetust saavad taotleda ettevõtted, FIEd ja MTÜ-d ning SA-d, mis tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Otepää ja Valga vald  va Valga linn, Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ja Soontaga küla Tõrva vallas).

Elukondlikud teenused on esmatasandi teenused, mis peavad inimestele igapäevaselt ja võimalikult lihtsalt kättesaadavad olema (nt esmatarbekaubad, söögikohad, arstiabi, hoolekanne, postipank, lastehoid, isikuteenused – juuksur, pesumaja, saunateenus jne). Elukondlikud teenused on suunatud eelkõige kogukonna liikmetele – kasusaaja on kohalik elanik.

Toetame investeeringuid elukondlike teenuste arendamiseks.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2000 – 20 000 eurot.

Toetusmäär on üldjuhul kuni 60%. Kui tegemist on kogukonnateenusega, mille kinnitab partnerluskogu üldkoosolek, siis on toetusmäär kuni 90%.

Kogukonnateenust käsitleme teenusena, mis aitab kaasa kogukonna arengule ja töökohtade loomisele kogukonnas, tegutsedes
turutõrke keskkonnas, samas pakkumata ebatervet konkurentsi ettevõtlusele.

  • Teenus ei ole kogukonnaliikmetele kättesaadav: seda ei pakuta antud kogukonnas ning teenuse olemasolul väljaspool piirkonda kaasnevad kogukonnaliikmetel selle tarbimiseks ebaproportsionaalselt suured kulud.
  • Teenust pakub kogukonna liige (tegutsev või tegutsemist alustav ettevõtja või mittetulundusühing/sihtasutus).
  • Teenuse järele on nõudlus.
  • Teenuse pakkumine on majanduslikult vähetasuv.
  • Teenust kavandatakse pakkuda hinnaga, mille puhul on kogukonnas olemas kriitiline mass teenuse tarbijaid, mis tagab teenuse pakkumise jätkusuutlikkuse.
  • Kogukonnateenuse pakkumise kohustust ei ole kohalikul omavalitsusel.

Taotlusvooru eelarve on 60 000 eurot.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva