Meetme eesmärk: Piirkonnas on elujõulised ja hea elukeskkonnaga ning mitmekesiste tegevusvõimalustega kogukonnad

Tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“: uute tegevusvõimaluste loomine

2019. aasta taotluste vastuvõtt toimub 28. jaanuarist 14. veebruarini kella 16.00 UUES e-PRIAs.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad Hindamiskriteeriumid Esitatavad dokumendid

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused. Partnerluskogu tegevuspiirkonnaks on Otepää ja Valga vald (va Valga linn) ning Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas.

Toetatavad tegevused:  kohalikele NOORTELE tegevusvõimaluste pakkumiseks vajalikud seadmed, vahendid, rajatised, ruumide kohandamine.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus toetus 1 000 – 9500 eurot.

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva