Partnerluskogu juhatusse kuulub igast omavalitsuspiirkonnast üks liige ning lähtudes põhikirjast peab omavalitsuste esindajate osakaal juhatuses jääma alla poole.

Juhtuse esimees

  • Monika Rogenbaum (Taheva Vallavalitsus, Taheva vald)

Juhatuse aseesimees

  • Kalmer Sarv (TÜ Eveliis, Õru vald)

Juhatuse liikmed

  • Harri Oona (Agles OÜ, Otepää vald)
  • Kati Velner (Kodukant Sangaste MTÜ, Sangaste vald)
  • Mati Raud (MTÜ Spordiklubi Raudsõrmus, Tõlliste vald)
  • Rain Ruusa (Karula Vallavalitsus, Karula vald)
  • Elmo Saul (Nõuni Purjeklubi, Palupera vald)
  • Anne Perlov (MTÜ Pritusmehe Marid, Puka vald)

Piirkonnad

Karula

Otepää

Palupera

Puka

Sangaste

Taheva

Tõlliste

Õru