Meetme eesmärk: Piirkonnas on elujõulised ja hea elukeskkonnaga ning mitmekesiste tegevusvõimalustega kogukonnad.

2018. aasta taotluste vastuvõtt toimub 29. jaanuarist 16. veebruarini kella 16.00 UUES e-PRIAs.

Meetmeleht Taotlemise meelespea  Toetusmäärad Hindamiskriteeriumid Esitatavad dokumendid

Tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“: uute tegevusvõimaluste loomine

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused. Partnerluskogu tegevuspiirkonnaks on Otepää ja Valga vald  (va Valga linn) ning Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas.

Toetatavad tegevused:  kohalike elanike tegevusvõimaluste pakkumiseks vajalikud seadmed, vahendid, rajatised, ruumide kohandamine.


Toetus taotluse kohta taotlusvoorus toetus 1 000 – 9500 eurot.

 

 

Tegevus 2.3 „Võrgustikud": kogukondi ja noori aktiveerivad tegevuspiirkonnaülesed ja rahvusvahelist koostööd toetavad algatused

Toetust saab taotleda Valgamaa Partnerluskogu. 

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva