Meetme eesmärk: Piirkonnas on jätkusuutlikud kohalikku ressurssi kasutavad ja tasuvaid töökohti pakkuvad mikroettevõtted ning kättesaadavad elukondlikud teenused.

Tegevus 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse

Taotlusvoor on avatud 6. septembrist kuni 24. septembrini 2021 kella 16.00.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad  Esitatavad dokumendid Hindamiskriteeriumid

Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga äriühingud, FIEd või MTÜd või SAd, mis on registreeritud ja tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Otepää ja Valga vald välja arvatud Valga linn, Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ning Soontaga küla Tõrva vallas). Investeeringuga kaasneb kohustus säilitada või luua vähemalt üks täiendav töökoht hiljemalt 2 aasta jooksul peale investeeringu elluviimist.

Toetatavad valdkonnad:

 • töötlev tööstus vastavalt EMTAK jagu C välja arvatud tegevusalad:
  • 161 (puidu saagimine ja hööveldamine)
  • 101 ja 102, 103, kui tegevuse eesmärk on vaid esmase toorme säilitamine ning ei teki uut toodet
  • 33 masinate ja seadmete remonti ja paigaldus
 • kohalikul ressursil põhinev käsitöönduslik tootmine;
 • mittetraditsiooniline põllumajandus (toetatakse ainult ettevõtlusega alustamist – taotlemise hetkel ei ole ettevõtte registreerimisest Äriregistris möödas rohkem kui kaks aastat);
  • mittetraditsiooniliseks põllumajanduseks peame tegevuspiirkonnas seni põllumajanduslikult mitte kasvatatava või vähe levinud kultuuri või liigi kasvatamist või tavapärasest erinevate võtete kasutamist kasvatamisel.
 • kohalikul toormel, toidupärandil või ökotoidul põhinev eripärane toitlustusteenus;
 • turism (eelistus: aktiivset tegevust soodustavad teenused, loodusturism, puhkealade väljaarendamine, perepuhkus);
 • loomemajandus;
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev ettevõtlus. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevad tooted ja teenused kasutavad info-, kommunikatsiooni- ja sidetehnoloogia tooteid/komponente/lahendusi innovaatiliste ja nutikate lahenduste pakkumisel.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2 000–30 000 eurot.

Toetusmäär on kuni 60% abikõlblikest kuludest.

Taotlusvooru eelarve on 275 000 eurot.

Tegevus 1.3 Investeeringud kohalikule elanikule ning piirkonna külastajale suunatud teenuste kohandamiseks ning arendamiseks COVID-19 põhjustatud muutustest

Taotlusvoor on avatud 6. septembrist kuni 24. septembrini 2021 kella 16.00.

Meetmeleht Taotlemise meelespea Toetusmäärad  Esitatavad dokumendid Hindamiskriteeriumid

Toetust saavad taotleda äriühngud, FIEd või ettevõtlusega tegelevad MTÜd või SAd, mis tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Otepää ja Valga vald välja arvatud Valga linn, Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ning Soontaga küla Tõrva vallas). 

Taotlema on oodatud ettevõtted,

 • kes on tegutsenud vähemalt kaks aastat,
 • kelle käive 2020. aastal oli vähemalt 10 000 eurot ning
 • tasutud tööjõumaksed 2020. aastal vähemalt 2600 eurot.

Toetatud on investeeringud, mis aitavad ettevõtetel kohaneda COVID-19 põhjustatud muutustega. 

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2000–15 000 eurot.

Toetusmäär on kuni 60% abikõlblikest kuludest.

Taotlusvooru eelarve on 163 506,47 eurot.

Tulevased üritused

22 Apr
Partnerluskogu liikmete õppereis Sloveeniasse
Kuupäev 22. Apr 2024 - 26. Apr 2024
30 Apr
Üldkoosolek
30. Apr 2024 16:00

Vaata ka

Maal elamise paev Logo 12

fb logo

pria1

louna eesti kupongirmt 2016 2017 esikaas

  leader lood 2009 2014 

adapter_banner-small-1.jpg

Tankla film_2

Ilus maa

Tankla aastaraamat

Leader_liit_logo.png

Valgamaa klalood2 

cropped-cropped-ng-louna-eesti-logo-3001 

 

 

Maaelu võrgustik

Valgamaa arenguagentuur

Kogukonna vedurid 2018 WEB banner 210x400px 01

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva